Wie zijn wij

foto-maartje-lindeman

Maartje Lindeman

Multidisciplinair werken in mijn eigen praktijk is altijd mijn droom geweest. Toen ik vorig jaar de kans kreeg mijn eenmans-psychotherapiepraktijk uit te breiden, greep ik deze met beide handen aan. Tien kamers inrichten en met zorg collega’s aannemen: psychologen, psychotherapeuten, een psychiater en een dramatherapeute. Ik geloof sterk in de kracht van samenwerken.

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Als therapeut ben ik gespecialiseerd in de behandeling van (vroegkinderlijk) trauma, hechtingsproblematiek, stemmingsstoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek (C-cluster). Hierbij maak ik gebruik van EMDR, Kortdurende psychodynamische psychotherapie (affectfobie-therapie) en inzichtgevende psychotherapie.

Omdat therapie gaat over de moeilijkheden en problemen die je in je leven bent tegengekomen vind ik het belangrijk dat je je als client in mijn praktijk op je gemak voelt. Je mag de tijd nemen om even ‘de kat uit de boom’ te kijken en mij beter te leren kennen. Ondertussen probeer ik jou en jouw hulpvraag zo goed mogelijk te begrijpen. In overleg bepalen we waar we aan gaan werken in de therapie en soms beslissen we dat een therapie ergens anders beter past.

Mijn achtergrond

Ik ben gezondheidspsycholoog (BIG reg: 19061115325) en psychotherapeut (BIG reg: 39061115316). Jarenlang heb ik gewerkt in verschillende GGZ instellingen (divisie psychiatrie UMC Utrecht, Parnassia in Den Haag, GGZ Oost Brabant en de RIAGG in Amersfoort). Ik werkte met verschillende doelgroepen in verschillende settings en gaf individuele, groepstherapie en werkte op de dagbehandeling. 16 jaar geleden heb ik mijn eigen psychotherapiepraktijk opgericht. Naast het werken met mensen met psychische problemen heb ik ook een passie voor lesgeven. Sinds 2016 heb ik mijn Opleidingsinstituut EmdrNu en geef van daaruit Basis- en vervolgcursussen EMDR (www.emdrnu.nl). Daarnaast ben ik hoofddocent EMDR bij Rino Zuid in Eindhoven en docent bij de opleiding GGZ-VS in Utrecht.

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

NVP, lid en supervisor i.o., Lid NVGzP, Lid VEN, Belangstellend lid VGCt

foto-lisette

Lisette Lintveld

Mijn naam is Lisette en ik ben werkzaam als psycholoog bij Psychotherapiepraktijk Utrecht. Ik probeer tijdens mijn werk mensen weer in verbinding te brengen met zichzelf en hun omgeving. Ik bied een luisterend oor, een plek waar je jezelf kan zijn en fungeer als klankbord zodat we samen inzicht kunnen krijgen in datgene waar je mee zit. Ik heb een open houding en bied een veilige omgeving waarin je lastige onderwerpen bespreekbaar kunt maken.

Ons hoofd en ons lijf proberen ons dingen te vertellen, maar het kan soms lastig zijn om hiernaar te luisteren of te begrijpen wat er bedoeld wordt. Ik help je deze boodschappen te ontcijferen en, door concrete actie te ondernemen, weer controle te krijgen over je leven. Ik vind het contact met jou als cliënt het meest belangrijke aspect van de therapie; ik sluit bij je aan, ik overleg met je en samen ontdekken we wat wel en niet werkt voor jou.

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Je kunt bij mij terecht voor vragen rondom psychische klachten, seksualiteit en genderidentiteit. Denk bij psychische klachten aan depressie, angst, stress, ADHD/ADD, somberheid, rouw, trauma of persoonlijkheidsproblematiek. Het vastlopen in het dagelijks leven kan daar ook onder vallen en je kan bij mij ook terecht als je problemen ondervindt in je vriendschappen/relaties. In de therapie probeer ik steeds te zoeken naar wat werkt voor iedere individuele cliënt. Ik maak daarbij gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR, positieve psychologie, acceptance and commitment therapy (ACT) en emotion focused therapy (EFT). Na afronding van mijn studie klinische psychologie heb ik daarnaast een tweejarige masteropleiding seksuologie gevolgd aan de KU Leuven. Je kunt bij mij dus ook terecht voor seksuele vraagstukken of vragen rondom genderidentiteit.

brigit-rijbroek

Brigit Rijbroek

‘Een leven lang leren’: ieder mens kan leren en heeft van nature de drang om tot ontwikkeling te komen. Ieder mens beschikt over vaardigheden en is veerkrachtig. Maar soms zorgt het leven voor obstakels waardoor je ontwikkeling even stagneert. Er kunnen dan klachten ontstaan, die vaak een samenloop van omstandigheden zijn. Deze klachten kunnen je een minder prettig gevoel geven of je hinderen in contact met anderen.

Ik vind het belangrijk om tijdens onze eerste kennismaking jouw verhaal te horen en samen te kijken waar je naar toe wilt. Ik help je graag tijdens jouw zoektocht naar een nieuwe balans. Zo kan ik je helpen bij het (her)vinden van je kwaliteiten en kijk ik graag met je mee hoe je je doelen kan behalen.

Mijn achtergrond?

In de afgelopen 25 jaar heb ik ervaring opgedaan in de kinder-en jeugdzorg en de volwassenzorg GGZ. Ik heb daarbij leren en werken altijd gecombineerd. Begonnen aan de SPH opleiding heb ik geleerd hoe belangrijk het is om eerst contact te hebben met elkaar, om vervolgens flexibel en creatief te zijn in mijn begeleiding. Tijdens mijn opleiding klinische psychologie ben ik in aanraking gekomen met wetenschappelijke inzichten, deze ben ik gaan gebruiken in mijn gesprekken.
In mijn loopbaan heb ik verschillende werkplekken gehad en verschillende cursussen gevolgd waardoor ik ervaring heb met cognitieve gedragstherapie, systeemgericht- en oplossingsgericht werken, trauma gericht werken en het toepassen van verschillende opvoedinterventies. Naast mijn werk binnen deze praktijk, promoveer ik aan de Erasmus Universiteit op oplossingsgericht-en gezinsgericht werken binnen gezinnen met complexe problemen.

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Ik help je graag als je het gevoel hebt dat je je emoties niet onder controle hebt, als je je heel moe voelt, als je lastige gebeurtenissen niet goed kan loslaten of als het gevoel hebt dat jouw situatie je te veel belast. Ook help ik je op weg als je merkt dat jouw klachten je beperken in je relatie, je opvoedrol, je werk of in contact met anderen in je directe omgeving.

Ik nodig je van harte uit voor een eerste gesprek waarin we elkaar kunnen leren kennen.

Margreth

Margreth Vellinga

Samenwerken met collega’s met allemaal hun eigen expertise en toch vorm kunnen geven aan je eigen behandelingen. Dát is het mooie van deze veelzijdige praktijk. En dat met één gezamenlijk doel: samen met jou kijken waar je tegenaan loopt en hoe we jou het beste kunnen helpen.
Ik ben psychiater met speciale interesse in de psychoanalytische psychotherapie.

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Als psychiater ben ik gespecialiseerd in behandeling van depressiviteit, angstklachten, identiteitsproblemen, levensfaseproblemen en problemen als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen.
Als je last hebt van terugkerende psychische problemen zou inzichtgevende psychoanalytische psychotherapie kunnen helpen. Vaak liggen negatieve ervaringen aan deze problemen ten grondslag. Ook kunnen problemen verband houden met de overgang naar een nieuwe levensfase of met het verlies van een bepaald levensperspectief. Mensen ontwikkelen in het leven bepaalde manieren om zich staande te houden. Dit zijn strategieën en patronen die ooit goed werkten, maar uiteindelijk zorgen voor steeds minder bewegingsvrijheid. Psychotherapie helpt je om deze dieperliggende patronen te herkennen.

Mijn achtergrond

Ik ben psychiater (BIG reg: 79048149501). Mijn opleiding heb ik gedaan bij GGZ instelling Yulius en heb daarbij gekozen voor het aandachtsgebied Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Hierbij richtte ik mij met name op behandelingen van adolescenten.
Voordat ik psychiater werd, was ik jarenlang huisarts. De interesse die ik altijd heb gehad voor mensen met psychische problematiek is in die tijd steeds verder gegroeid waardoor ik besloot psychiater te worden. Inmiddels ben ik mij gaan richten op de psychoanalytische psychotherapie en behandel ik voornamelijk mensen van 18 jaar en ouder. Naast mijn werk in deze praktijk, ben ik werkzaam bij Fivoor te Utrecht.

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

Ik ben lid van beroepsverenigingen NVvP en NVPP.
Mijn AGB-code is: 03309027 en BIG-registratienr: 79048149501

Iryna

Irуna Norkina

My name is Iryna and I’m from Ukrian, I am psychologist and live in Holland. Widely educated I speak english and Ukrain ofcourse. So if you are english speaking, ukrain or russian speaking you can come to me and together we will find a way out of your problems.

My background

I’m an clinical psychologist, consultant in the method of positive psychotherapy, EFT-therapist, art therapist, member of WAPP (World Association of Positive Psychotherapy), member of UACBT (Ukrainian Association of Cognitive and Behaviour therapy).

My education: Clinical Psychology (Ukrainian Catholic University), Child and Family Psychology with the Fundamentals of Psychotherapy (Taras Shevchenko National University). Internship at SWPS (Poland).

I almost finished my psychotherapeutic education: Basic course in positive psychotherapy (WAPP, Germany), a participant in a master course in positive psychotherapy. Art therapy (Basis, Ukraine), EFT therapy (ICEEFT, Canada).

I work with the following queries:

  • Family therapy
  • counseling parents
  • group therapy
  • individual psychotherapy for adults
  • child and adolescent psychotherapy
  • art therapy
  • child psycho-correction
  • lectures for parents about children's stages of development
Wolter

Wolter de Boer

Iedereen reageert anders op moeilijke situaties. De patronen die je ontwikkelt om om te gaan met omstandigheden kunnen soms leiden tot moeilijkheden binnen jezelf of in relatie met anderen. In een veilige omgeving gaan we een relatie met elkaar aan waarbinnen we deze ontstane patronen samen kunnen onderzoeken.
Ik heb een achtergrond in de klinische psychologie en antropologie. Ik heb het praktijkgedeelte van mijn masteropleiding Klinische Psychologie afgerond op de Psychotherapeutische Dagkliniek van het Zaans Medisch Centrum. Daar was ik onderdeel van het behandelteam voor mensen die ernstige moeilijkheden ervaren op het gebied van geremdheid, angst en het uiten van gevoelens. Daarnaast heb ik gewerkt bij het interdisciplinaire Platform Diversiteit in Geslacht en Gender van de Radboud Universiteit, waar ik onderzoek deed naar de Nederlandse transgenderzorg.

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Je kunt onder andere bij mij terecht met (terugkerende) somberheids- en angstklachten. Ook kun je bij mij terecht wanneer je merkt dat je steeds op dezelfde vlakken vastloopt in je leven, wanneer je terugkerende moeilijkheden ervaart in het contact met anderen of wanneer je moeite hebt met het uiten van en omgaan met emoties. Vaak gaan dit soort klachten gepaard met vragen op het gebied van identiteit en zingeving, en ook daarmee kun je bij mij terecht. Ik vind het belangrijk niet enkel naar de klacht te kijken, maar ook naar jou als persoon en naar jouw geschiedenis. Mijn persoonlijke stijl kenmerkt zich door het in vertrouwen samenwerken aan de moeilijkheden waarmee je zit, waarbij ik het belangrijk vind dat we moeilijke of pijnlijke onderwerpen niet uit de weg gaan. Zo proberen we te begrijpen waar je klachten vandaan komen, wat de betekenis van je klachten is en hoe je er het beste mee kunt omgaan. Behalve voor jou als persoon heb ik ook oog voor de culturele en maatschappelijke context van psychische problemen, gender en seksualiteit. Je kunt dan ook bij mij terecht als je vragen of moeilijkheden hebt op het gebied van genderidentiteit, seksualiteit of seksuele oriëntatie.

Elianne

Elianne van Asperen Vervenne

Wie ben ik?

Aangenaam kennis te maken! Mijn naam is Elianne van Asperen Vervenne.
Sinds juni 2022 ben ik één dag in de week werkzaam als psycholoog bij Psychotherapiepraktijk Maartje Lindeman. Dit doe ik naast mijn baan in de ouderenzorg. Als ouderenpsycholoog werk ik in diverse verpleeghuizen in Amsterdam, waarbij ik werk met ouderen, hun naasten en de verzorgende en (para)medische teams. In de ouderenzorg zie ik cliënten met vele verschillende achtergronden en diverse problematiek, waaronder ziektebeelden als dementie en niet-aangeboren hersenletsel, maar ook psychische klachten en persoonlijkheidsproblematiek.
Omdat de ouderenzorg als werkveld voor de psycholoog een hele ‘andere tak van sport’ is dan het werken in de GGZ, heb ik de aansluiting bij Maartje gezocht om mijn horizon te verbreden.

Waarvoor kun je bij mij terecht?

De mens zie ik als een ‘totaalplaatje’: we zijn niet alleen een wandelend hoofd, we zijn niet alleen ons lichaam. We hebben allemaal een eigen levensverhaal en veerkracht, of je nu jong bent of al ouder. In de haast van alledag verliezen we onszelf soms - ongemerkt - uit het oog. Dat kan in meer of mindere mate gaan knagen. Soms kun je dit knagende gevoel wel duiden, weet je eigenlijk al wel waar het vandaan komt. Of soms ook helemaal niet. Of je voelt een pijn waarvan het lijkt alsof deze niet eens van jou is… Hoe dan ook: je wil ‘er’ vanaf. Je wil ruimte maken om (weer) te gaan léven.
Deze puzzel wil ik met jou aangaan, waarbij jij ‘in the lead’ bent. Het is voor mij het allerbelangrijkst dat je met mij als psycholoog en als mens een klik voelt. Ik wil dat jij je veilig voelt in ons contact, want dat is de belangrijkste voorwaarde om de therapie tot een succes te kunnen maken.

Je kunt bij mij terecht met diverse (psychische) klachten, zoals somberheid, angst, depressie, rouw, trauma, systeem- en persoonlijkheidsproblematiek. Maar ook kan ik je begeleiden bij andere levensvragen die opkomen. Hierbij maak ik gebruik van Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Acceptance & Commitment Therapy (ACT), Oplossingsgerichte therapie, EMDR én altijd een flinke dosis menselijkheid en gezond verstand.

Mijn achtergrond

Tijdens en na het afronden van mijn studie klinische neuropsychologie, heb ik ervaring opgedaan met diverse doelgroepen. Zo heb ik als (neuro)psycholoog gewerkt in een academisch ziekenhuis, in een centrum voor kinderen met autisme en ik heb een uitstapje gemaakt naar de sportwereld als personal trainer en coach waarbij ik met name cliënten met burn-out klachten heb begeleid. Sinds 2018 werk ik met veel plezier als neuropsycholoog in de ouderenzorg.

Lidmaatschappen en beroepsverenigingen

Ik ben lid van de beroepsvereniging NIP en PgD.

marlous

Marlous de Lange – van den Heuvel

Hoi! Ik ben Marlous en ik ben sinds september 2022 drie dagen in de week werkzaam bij Psychotherapiepraktijk Utrecht als dramatherapeut en schematherapeutisch werker. Ik heb jarenlang klinisch gewerkt in de forensische psychiatrie, waar ik met hele diverse mensen heb mogen werken met psychiatrische en persoonlijkheidsproblematiek, meestal in combinatie met verslavingsproblematiek. Daar gaf ik zowel individuele als groepstherapie. Nu is het tijd voor iets nieuws en ik vind het erg leuk om binnen dit mooie team een bijdrage te mogen leveren.

Van jongs af aan is musicaltheater, spelen, zingen en dansen al een manier voor mij om me te uiten en expressie te geven aan mijn binnenwereld. Hoe fijn dat ik mijn eigen uitlaatklep kan combineren met mijn andere passie: iets kunnen betekenen voor een ander. Vandaar dat ik de opleiding tot dramatherapeut (een vorm van vaktherapie) ben gaan doen.
Ik vind het belangrijk om in overeenstemming te werken, de tijd te nemen voor jouw verhaal en zonder oordeel af te stemmen op wat er speelt en wat jouw behoeften zijn. Een veilige plek waar je helemaal jezelf kunt zijn en ik jou kan begeleiden bij jouw proces. Met een accepterende, speelse en uitnodigende houding geef ik je regie over je eigen ontwikkeling. Ik geef je ruimte om jezelf te laten zien en zal je waar nodig ook zeker spiegelen of confronteren.

Drama- en schematherapie

Dramatherapie is een ervaringsgerichte therapievorm die zich behalve op het praten, vooral richt op het doen, het ervaren. Dit gebeurt onder andere middels theaterwerkvormen, maar dit kan ook iets anders zijn zoals een schrijfopdracht of lichaamsgerichte oefening. Binnen de veiligheid van de oefening kun je exploreren, experimenteren, ontdekken, uitproberen en voelen. Je kunt oefenen met ander gedrag en je leert hoe je jezelf en de ander beter kunt begrijpen. En belangrijk om te benoemen: voor dramatherapie hoef je geen toneelervaring te hebben!

Schematherapie is een vorm van psychotherapie en door het ervaringsgericht werken, is het een mooie combinatie met dramatherapie. Het richt zich niet alleen op je huidige problemen, maar ook op de ontstaansgeschiedenis ervan. Samen onderzoeken we welke basisbehoeften niet of onvoldoende vervuld zijn in je leven, welke schema’s er ontstaan zijn (hoe zie je jezelf, anderen en de wereld) en welke mechanismen je hebt ontwikkeld om hiermee om te gaan. Als kind werkten deze manieren om met pijnlijke en lastige situaties om te gaan, maar als volwassene zijn ze vaak niet meer functioneel en kunnen ze je juist gaan tegenwerken. Uiteindelijk willen we de ‘gezonde volwassene’ versterken, zodat je beter voor jezelf kunt gaan zorgen.

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Je kunt bij mij terecht als je wilt werken aan het meer in contact komen met je gevoel, het (h)erkennen en uiten van gevoelens, het aanvoelen van grenzen van jezelf en de ander én je grenzen aangeven op een constructieve manier. Maar ook als je meer, beter of anders voor jezelf wilt opkomen, nee wilt leren zeggen, aan je onzekerheid/negatief zelfbeeld wilt werken, problemen ondervindt in de interactie met anderen, agressieproblemen hebt, persoonlijkheidsproblematiek, burn-out en/of overspanningsklachten hebt of bij het verwerken van verlies. Je bent ook zeker welkom met andere hulpvragen!

Ik nodig je van harte uit voor een kennismaking.

Registraties

Ik ben geregistreerd dramatherapeut bij het Register Vaktherapie (109416) en de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie. Mijn AGB-code is 90113587.
De basis- en gevorderden schematherapie opleiding heb ik gevolgd bij van Genderen Opleidingen.

Liesbeth

Liesbeth Hendriks

Sinds juli 2022 werk ik bij deze praktijk en heb ik de overstap gemaakt van een grote GGZ-instelling naar een kleine groepspraktijk. Ik vind het belangrijk dat het contact met mijn cliënten persoonlijk, oprecht en transparant is zonder lange wachtlijsten en vele wisselingen van therapeuten. Ik hou van direct contact en korte lijnen. Cliënten vinden mij soms wat confronterend, maar zeggen achteraf vaak dat dat hen juist geholpen heeft. Ik vind het belangrijk om samen met de cliënt tot overeenstemming te komen over de therapie en bied daarom behandelingen op maat.

Waarvoor kun je bij mij terecht

Meestal komen mensen bij mij als ze zich al langere tijd ongelukkig voelen en er zelf niet goed uitkomen. Dit kan effect hebben op meerdere levensgebieden, zoals relaties, vriendschappen, werk/opleiding en familierelaties. Ik help mensen met angst- en somberheidsklachten, identiteitsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek (cluster B en C) en hechtingsproblematiek. Samen gaan we dan onderzoeken wat er speelt, welke pijn moeilijk te verdragen is en hoe dat komt. De therapie is gericht op meer inzicht krijgen in je klachten, hoe deze zijn ontstaan en samenhangen met je voorgeschiedenis en hoe ze in stand worden gehouden. Ik gebruik daarvoor ook ons contact om met jou te kunnen gaan snappen wat er in het hier en nu gebeurt waar je misschien nog geen zicht op hebt en hoe dit je mogelijk ook belemmert buiten de therapie. Zo verbinden we wat binnen de therapie gebeurt met daar buiten in de hoop pijn te verzachten en draaglijker te maken en te komen tot meer persoonlijke groei.

Mijn achtergrond

Ik heb klinische- en gezondheidspsychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Ik heb lange tijd gewerkt bij een grote instelling (GGZ Ingeest) in Amsterdam, eerst op een afdeling voor jeugd en jongvolwassenen, waar ik ook mijn opleiding tot GZ-psycholoog heb gedaan met accent kinder&jeugd, en later ben ik gestart met de opleiding tot psychotherapeut. Deze heb ik vervolgd op de afdeling persoonlijkheidsstoornissen en complex trauma. Beide opleidingen heb ik aan de Rino Amsterdam gevolgd. Ik ben breed opgeleid vanuit diverse therapeutische kaders welke ik combineer in mijn werk. De meeste affiniteit heb ik met het psychodynamische gedachtengoed en specifiek met Transference Focused Therapy (TFP). Naast ruime ervaring met langer durende individuele behandelingen, heb ik veel ervaring met groepstherapie vanuit diverse kaders (DGT,
SFT, psychodynamisch).

Lidmaatschappen en beroepsverenigingen

Lid NVP. BIGnr: 29920667625 (GZ-psycholoog) en 49920667616 (psychotherapeut). AGB: 94101499

foto-barbara

Barbara Post

En heb je vragen? Dan kan je die aan mij stellen. Ik ben de officemanager van Praktijk Maartje Lindeman. Ik regel van alles achter de schermen. Op maandag, dinsdag en donderdag ben ik tot 15:00u aanwezig en kan je mij bellen op: 06-38911953.

Ook beantwoord ik de mail die binnenkomt op info@psychotherapie-utrecht.nl.